Lokførertjenester

Siden 2014 har Rytec levert lokomotivførertjenester til Grenland Rail AS, Baneservice AS, Bane NOR og Nordisk Togteknikk AS.

Framføring av tog:

 • Kjøring av testtog for nytt signalanlegg (ERTMS) på Østfoldbanen sin østre linje.
 • Testing av "nytt" ATC-anlegg på lokomotiv, for godkjenning i Norge for NTT AS.
 • Flere kjøreoppdrag med framføring av blant annet borretog, pukktog og andre transporter.
 • Kjøring av testtog for nytt signalanlegg på Drammensbanen.

Kompetanse/Instruksjon:

 • Utarbeidet opplæringsplaner for lokførere (tilleggsopplæring), slik at lokførere med begrenset sertifisering kan framføre tyngre tog og lokomotiver.
 • Utarbeidet opplæringsprogram for Voith Gravita 10BB og BR187 TRAXX AC3 SN.
 • Instruksjon i typekurs for Voith Gravita 10BB og BR187 TRAXX AC3 SN.
 • Periodisk etteropplæring og sertifisering av signalgivere og lokomotivførere for Grenland Rail AS.
System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
  at ASP._Page_app_plugins_markedspartner_views_contentpicker_ansattpicker_cshtml.Execute()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at System.Web.Mvc.RazorView.RenderView(ViewContext viewContext, TextWriter writer, Object instance)
  at System.Web.Mvc.BuildManagerCompiledView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.HtmlHelper.RenderPartialInternal(String partialViewName, ViewDataDictionary viewData, Object model, TextWriter writer, ViewEngineCollection viewEngineCollection)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_base_cshtml.Execute()