Lokførertjenester

Siden 2014 har Rytec levert lokomotivførertjenester til Grenland Rail AS, Baneservice AS, Bane NOR og Nordisk Togteknikk AS.

Framføring av tog:

  • Kjøring av testtog for nytt signalanlegg (ERTMS) på Østfoldbanen sin østre linje.
  • Testing av "nytt" ATC-anlegg på lokomotiv, for godkjenning i Norge for NTT AS.
  • Flere kjøreoppdrag med framføring av blant annet borretog, pukktog og andre transporter.
  • Kjøring av testtog for nytt signalanlegg på Drammensbanen.

Kompetanse/Instruksjon:

  • Utarbeidet opplæringsplaner for lokførere (tilleggsopplæring), slik at lokførere med begrenset sertifisering kan framføre tyngre tog og lokomotiver.
  • Utarbeidet opplæringsprogram for Voith Gravita 10BB og BR187 TRAXX AC3 SN.
  • Instruksjon i typekurs for Voith Gravita 10BB og BR187 TRAXX AC3 SN.
  • Periodisk etteropplæring og sertifisering av signalgivere og lokomotivførere for Grenland Rail AS.