Rådgivning, RAMS og drift

Rytec AS leverer tjenester knyttet til rådgivning for infrastrukturprosjekter, både til vei og bane. Vi kan tilby teknisk bistand på ulike skinnegående kjøretøy, implementering og utøvelse av Asset Management samt optimalisering av vedlikeholdsstyring.

I Rytec har vi kompetanse innen RAMS og CSM-RA både i forhold til skinnegående kjøretøyer og infrastruktur. Rytec tilbyr tjenester innen risikoanalyser/risikovurderinger, sikkerhetsstyringssystemer, revisjoner/Pre tilsynsrevisjoner og inspeksjoner.

Våre medarbeidere kan utarbeide kursmateriell og gjennomføre intern opplæring innen f.eks. ERTMS, lover og forskrifter for Nasjonalt jernbanenett, T-bane og sporvei samt sidespor. 

Vi tilbyr også teknisk opplæring, sikkerhetsstyring, sikkerhetsledelse, beredskap og opplæring av operativt personale.

For å operere på jernbanenettet må man være sertifisert. Rytec utarbeider opplæringsprogrammer og tester slik at man ved å bestå kursene får sertifikat fra de aktuelle utstederne av sertifikater.

Vårt nettverk av samarbeidspartnere gjør oss i stand til å levere tjenester innenfor et bredt spekter av områder som:

  • Baneteknikk
  • Stasjoner
  • Tunneler
  • Samhandling drift – prosjektering

Vi har kvalifiserte medarbeidere med kompetanse fra ulike tekniske miljøer. Trenger du teknisk rådgivning i innen infrastruktur og spesielt for tog, trikk, T-bane, jernbane, el-buss eller innkjøp, så kan Rytec hjelpe deg.

Referanser