Referanser

Arbeidsmaskiner til Sporveien

Rytec var ansvarlig for at maskinen var kompatibel med infrastrukturen, og godkjenningsprosessen hos tilsynet og Sporveien.

ERTMS ombordutstyr

Rytec har bistått ved anskaffelsen, installasjon, testing, sertifisering, godkjenning og overlevering.

Kvalitetssikring CBTC signalanlegg

Rytec har vært ansvarlig for teknisk evaluering av de ulike konseptene.

Lokførertjenester

Rytec har levert tjenester som framføring av tog, opplæring og instruksjon.

Traxx AC3

Rytec har blant annet utarbeidet søknad og verifisert test- og prøvekjøringer.

LKAB

Rytec har levert forskjellige tjenester, som utarbeidelser, oppfølging, rådgivning og implementering.

Maximo vedlikeholdsstyring

Rytec har hatt ansvar for implementering av programmet og opplæring av personell.

Fornebubanen

Rytec har bistått med blant annet koordinering og utarbeidelse av tunnelhåndbok.

Tunnel rehabilitering

Rytec var ansvarlig for prosjektledelsen og byggeledelsen.

Holmenkollbanen

Rytec var engasjert i oppfølgingen av byggearbeidet og hadde ansvar for godkjenningsprosessen av MX3000.

SL 95 oppgradering

Rytec leverte prosjektledelsen som koordinerte arbeidet.