Referanser

Rytec er involvert i mange oppdrag der vi er rådgivere og prosjektledere. Her er noen prosjekter som viser hva vi kan tilby når det gjelder søknader om tillatelser for kjøretøy, prosjektledelse og rådgivning innen signalsystem, jernbane, tog, trikk, T-bane, buss, vei og tunnel. 

Testing og brukstillatelse for arbeidsmaskiner til Sporveien

Rytec var ansvarlig for at maskinen var kompatibel med infrastrukturen, og godkjenningsprosessen hos tilsynet og Sporveien.

Anskaffelse, installasjon og sertifisering av ERTMS ombordutstyr

Rytec har bistått ved anskaffelsen, installasjon, testing, sertifisering, godkjenning og overlevering.

Kvalitetssikring CBTC signalanlegg

Rytec har vært ansvarlig for teknisk evaluering av de ulike konseptene.

Lokførertjenester

Rytec har levert tjenester som framføring av tog, opplæring og instruksjon.

Test av Traxx AC3 i Norge

Rytec har blant annet utarbeidet søknad og verifisert test- og prøvekjøringer.

Signal- og sikringsanlegg LKAB Narvik

Rytec har levert forskjellige tjenester, som utarbeidelser, oppfølging, rådgivning og implementering.

Maximo vedlikeholdsstyring LKAB Narvik

Rytec har hatt ansvar for implementering av programmet og opplæring av personell.

Teknisk rådgivning Fornebubanen

Rytec har bistått med blant annet koordinering og utarbeidelse av tunnelhåndbok.

Prosjekt- og byggeledelse tunnelrehabilitering

Rytec var ansvarlig for prosjektledelsen og byggeledelsen.

Byggeledelse og godkjenning for MX3000 på Holmenkollbanen

Rytec var engasjert i oppfølgingen av byggearbeidet og hadde ansvar for godkjenningsprosessen av MX3000.

Prosjektledelse oppgradering av SL 95 trikkene

Rytec leverte prosjektledelsen som koordinerte arbeidet.