Prosjektledelse

Rytec AS har erfarne prosjektledere og tilbyr prosjektledelse innen prosjekter innenfor bygg, jernbane, rullende materiell, drift, el-buss og infrastruktur.

Gjennom lang erfaring fra ulike prosjekter innen tog, jernbane, trikk, T-bane, el-buss og tunnel har våre konsulenter god prosjektlederkompetanse. Rytec kan ta ansvar for alle faser i prosjektet. Vi har erfaring fra anskaffelser, forhandlinger, installering, bygging, testing og idriftsetting. Sterkt søkelys på framdrift, økonomi og kvalitet i hele prosjektets levetid gjør at Rytec AS er en samarbeidspartner å stole på.

Rytec kan bistå kunden i kostnadsstyring, planlegging og styring av framdrift. Vi kan utføre usikkerhetsanalyser som identifiserer kritiske aktiviteter. Konsekvensene utredes og kompenserende tiltak kan iverksettes.

Prosjektlederne i Rytec kan også bistå i å etablere og videreutvikle virksomheter ved å:

  • Vurdere markedsmuligheter.
  • Utarbeide forretningsplaner.
  • Identifisere og introdusere forbedringer.
  • Gjennomføre konkurrent- og interessent analyser.

Rytec samarbeider med andre profesjonelle partnere og det gjør oss enda bedre rustet til å lede prosjekter innen infrastrukturbransjen.

 

Referanser