Prosjektledelse oppgradering av SL 95 trikkene

I forbindelse med de ulike utfordringene på trikkene type SL 95, har Oslo Vognselskap og Sporveien Oslo AS et omfattende oppgraderingsprogram på trikkene.

Leverandøren AnsaldoBreda gjennomfører et omfattende oppgraderingsarbeid på trikkene. 

Rytec har tidligere ledet arbeidet for å avdekke mulige forbedringer, og har utarbeidet grove forslag til løsninger. Fokuset har vært på best mulig trafikksikkerhet, pålitelighet, tilgjengelighet og lave vedlikeholdskostnader.

Rytec har levert prosjektlederen som koordinerte arbeidet.