Signal- og sikringsanlegg LKAB Narvik

Som en del av prosjektet LK37 har Rytec levert forskjellige tjenester til LKAB Malmtrafikk AS. Prosjektet LK37 er rettet mot økning i malmutvinning og uttransportering fra LKAB sine gruver i Sverige.

For Narvik terminalen innebærer dette en økning fra 11 til 17 malmtog i døgnet, med totalvekt på 8000 tonn og en lengde på 750 meter. For å effektivisere driften av terminalen er det etablert et signal- og sikringsanlegg for å styre trafikken.

Rytec har bistått i utarbeidelse av en flaskehalsanalyse av terminalen, utarbeidelsen av forslag til layout på ny terminal tilpasset kapasitetsøkning og implementering av signal- og sikringsanlegg. Arbeidet omfattet bistand til Bane NORs hovedplan for Narvik stasjon, basert på LKAB sine fremtidige behov.

Oppdraget omfattet utforming av kravspesifikasjonen for signalentreprisen utarbeidet som en totalentreprise på et komplett signal- og sikringsanlegg, inklusive operatørplass, teknisk rom, LED-signaler, akseltellere, UPS, reservestrømaggregat og grensesnitt mot Narvik stasjon.

Rytec har bistått i oppfølgingen av kontakt opp mot aktuelle leverandører og LKAB i forbindelse med leverandørutvelgelse. Det ble også gitt bistand i forbindelse med utarbeidelse og inngåelse av kontrakt basert på en NS 8407 totalentreprise.

Etter kontraktsinngåelse har Rytec hatt rollen som delprosjektleder for totalentreprisen. Dette innbefatter koordinering mot pågående jernbaneentreprise og for Bane NOR sitt grensesnitt mot Narvik stasjon. Rytec har også rollen som RAMS ansvarlig og har gitt kontrakt rådgivning.