Brukstillatelse for arbeidsmaskin til Sporveien

Testing og brukstillatelse for arbeidsmaskiner til Sporveien

Baneservice AS skulle leie ut to arbeidsmaskiner av type Robel 54.22 serie 7 til Sporveien AS, til arbeid på T-bane infrastrukturen. Maskinen var på daværende tidspunkt i bruk på det norske jernbanenettet.

Det måtte kontrolleres om maskinene var kompatibel med T-bane infrastrukturen. Etter oppmålinger kunne man fastslå at maskinene ikke var innenfor Sporveien sitt profil. For å tilpasse profilet måtte man beregne kurveutslaget for maskinene, og ut fra dette måtte man finne de nødvendige endringene slik at maskinen ble i henhold til profilet.

For at arbeidsmaskinene skulle bli godkjent til bruk på T-bane infrastrukturen, må man ha parkeringsbrems som holder i minimum 55 ‰. Robel 54.22 serie 7 sin parkeringsbrems hadde spesifisert ytelse på 40 ‰ i dokumentasjonen. Det ble gjennomført bremsetester, for å bekrefte at bremsene også holder i forhold til kravet til Sporveien.

Rytec var engasjert av Baneservice for å bistå på følgende områder:

 • Kompatibilitetserklæring for arbeidsmaskiner på T-bane infrastruktur.
 • Beregne kurveutslagene på kritiske steder på maskinene.
 • Finne nødvendige endringer og utarbeide endringsbeskrivelse.
 • Utvikle oppdatert profiltegning, i henhold til endringene og profilet til Sporveien.
 • Planlegge, delta og skrive rapport til bremsetester.
 • Kontrollere maskinene etter ombygning og skrive verifikasjonsrapport.
 • Godkjenningsprosessen med Statens Jernbanetilsyn i henhold til kravforskriften.
 • Søknad til Sporveien i henhold til brukstillatelse.
 • Transporttillatelse for å frakte kjøretøyene på jernbanenettet etter endring.
System.IO.IOException: An unexpected network error occurred.

  at Umbraco.Core.Cache.HttpRuntimeCacheProvider.GetCacheItem(String cacheKey, Func`1 getCacheItem, Nullable`1 timeout, Boolean isSliding, CacheItemPriority priority, CacheItemRemovedCallback removedCallback, CacheDependency dependency)
  at Umbraco.Core.Cache.HttpRuntimeCacheProvider.GetCacheItem(String cacheKey, Func`1 getCacheItem, Nullable`1 timeout, Boolean isSliding, CacheItemPriority priority, CacheItemRemovedCallback removedCallback, String[] dependentFiles)
  at Umbraco.Core.Cache.DeepCloneRuntimeCacheProvider.GetCacheItem(String cacheKey, Func`1 getCacheItem, Nullable`1 timeout, Boolean isSliding, CacheItemPriority priority, CacheItemRemovedCallback removedCallback, String[] dependentFiles)
  at Umbraco.Web.PublishedCache.XmlPublishedCache.PublishedMediaCache.GetCacheValues(Int32 id, Func`2 func)
  at Umbraco.Web.PublishedCache.XmlPublishedCache.PublishedMediaCache.GetUmbracoMedia(Int32 id)
  at Umbraco.Web.PublishedCache.XmlPublishedCache.PublishedMediaCache.GetById(UmbracoContext umbracoContext, Boolean preview, Int32 nodeId)
  at Umbraco.Web.PublishedCache.ContextualPublishedCache`1.GetById(Boolean preview, Int32 contentId)
  at Umbraco.Web.PublishedContentQuery.DocumentById(Int32 id, ContextualPublishedCache cache, Object ifNotFound)
  at Umbraco.Web.PublishedContentQuery.Media(Int32 id)
  at Umbraco.Web.UmbracoHelper.Media(String id)
  at ASP._Page_app_plugins_markedspartner_views_imagegallery_gallery_cshtml.Execute()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at System.Web.Mvc.RazorView.RenderView(ViewContext viewContext, TextWriter writer, Object instance)
  at System.Web.Mvc.BuildManagerCompiledView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.HtmlHelper.RenderPartialInternal(String partialViewName, ViewDataDictionary viewData, Object model, TextWriter writer, ViewEngineCollection viewEngineCollection)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_base_cshtml.Execute()