Brukstillatelse for arbeidsmaskin til Sporveien

Testing og brukstillatelse for arbeidsmaskiner til Sporveien

Baneservice AS skulle leie ut to arbeidsmaskiner av type Robel 54.22 serie 7 til Sporveien AS, til arbeid på T-bane infrastrukturen. Maskinen var på daværende tidspunkt i bruk på det norske jernbanenettet.

Det måtte kontrolleres om maskinene var kompatibel med T-bane infrastrukturen. Etter oppmålinger kunne man fastslå at maskinene ikke var innenfor Sporveien sitt profil. For å tilpasse profilet måtte man beregne kurveutslaget for maskinene, og ut fra dette måtte man finne de nødvendige endringene slik at maskinen ble i henhold til profilet.

For at arbeidsmaskinene skulle bli godkjent til bruk på T-bane infrastrukturen, må man ha parkeringsbrems som holder i minimum 55 ‰. Robel 54.22 serie 7 sin parkeringsbrems hadde spesifisert ytelse på 40 ‰ i dokumentasjonen. Det ble gjennomført bremsetester, for å bekrefte at bremsene også holder i forhold til kravet til Sporveien.

Rytec var engasjert av Baneservice for å bistå på følgende områder:

  • Kompatibilitetserklæring for arbeidsmaskiner på T-bane infrastruktur.
  • Beregne kurveutslagene på kritiske steder på maskinene.
  • Finne nødvendige endringer og utarbeide endringsbeskrivelse.
  • Utvikle oppdatert profiltegning, i henhold til endringene og profilet til Sporveien.
  • Planlegge, delta og skrive rapport til bremsetester.
  • Kontrollere maskinene etter ombygning og skrive verifikasjonsrapport.
  • Godkjenningsprosessen med Statens Jernbanetilsyn i henhold til kravforskriften.
  • Søknad til Sporveien i henhold til brukstillatelse.
  • Transporttillatelse for å frakte kjøretøyene på jernbanenettet etter endring.