Anskaffelse, installasjon og sertifisering av ERTMS ombordutstyr

Bane NOR planlegger en landsdekkende fornyelse av jernbanen sitt signalanlegg. Målet er å erstatte dagens utdaterte signalteknologi med ERTMS (European Rail Traffic Management System).

Jernbanen mellom Rakkestad og Sarpsborg på Østfoldbanen sin østre linje, er den første strekningen i Norge utstyrt med ERTMS. Testkjøring med det nye signalsystemet startet i november 2013. Bombardier Transportation vant kontrakten for leveranse av det nye signalsystemet.

Rytec har på oppdrag fra Bane NOR bistått ved anskaffelsen, installasjon, testing, sertifisering, godkjenning og overlevering til driftsorganisasjonene. ERTMS installasjoner ble gjort i 3 arbeidsmaskiner (Bane NOR), henholdsvis 2 stk. LM7 og 1 stk. Robel serie 11. Videre har også Bane NOR i samarbeid med NSB gjennomført testinstallasjon i et av NSB sine togsett (type 69).

Videre har Rytec på vegne av Bane NOR og i samarbeid med Trafikverket utviklet, tilpasset og typegodkjent prototype av EOS3, Bombardier Transportation RCS Sweden sitt produkt. Dette medførte etablering av svensk/norsk rammeavtale for serieleveranser av EOS.

Rytec har også deltatt i arbeidet med å utvikle felles hardwareplattform (generisk produkt) for STM (Specific Transmission Module) for Norge, Sverige og Finland.