Test av Traxx AC3 i Norge

Railpool ønsket bistand til å teste Bombardier Traxx BR 187 F160 AC3 i Norge. Testene ble utført for å teste lokomotivets funksjonalitet under norske vinterforhold og under skifting ved hjelp av "Last mile functionality" (LMD + LMB).

Testen i Norge har vært en kombinasjon av operasjon på linjen og skifting for BR 187. Målet har vært å avdekke skifte kapasitet i "Last mile" modus.

Rytec har utarbeidet søknad for tillatelse til test- og prøvekjøring, verifisert test- og prøvekjøringer og utarbeidet rapporter fra test- og prøvekjøringene. Rytec har drevet med oppfølging og målinger av lokomotivet i drift og under vedlikehold.