Test av Traxx AC3 i Norge

Railpool ønsket bistand til å teste Bombardier Traxx BR 187 F160 AC3 i Norge. Testene ble utført for å teste lokomotivets funksjonalitet under norske vinterforhold og under skifting ved hjelp av "Last mile functionality" (LMD + LMB).

Testen i Norge har vært en kombinasjon av operasjon på linjen og skifting for BR 187. Målet har vært å avdekke skifte kapasitet i "Last mile" modus.

Rytec har utarbeidet søknad for tillatelse til test- og prøvekjøring, verifisert test- og prøvekjøringer og utarbeidet rapporter fra test- og prøvekjøringene. Rytec har drevet med oppfølging og målinger av lokomotivet i drift og under vedlikehold.

System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
  at ASP._Page_app_plugins_markedspartner_views_contentpicker_ansattpicker_cshtml.Execute() in c:\home\site\wwwroot\App_Plugins\MarkedsPartner\Views\ContentPicker\AnsattPicker.cshtml:line 12
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at System.Web.Mvc.RazorView.RenderView(ViewContext viewContext, TextWriter writer, Object instance)
  at System.Web.Mvc.BuildManagerCompiledView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.HtmlHelper.RenderPartialInternal(String partialViewName, ViewDataDictionary viewData, Object model, TextWriter writer, ViewEngineCollection viewEngineCollection)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_base_cshtml.Execute() in c:\home\site\wwwroot\Views\Partials\Grid\Editors\Base.cshtml:line 19