Prosjekt- og byggeledelse tunnelrehabilitering

T-banestrekningen mellom Majorstuen stasjon og Nationaltheatret stasjon ligger ved den vestre enden av fellesstrekningen til T-banen i Oslo. Dette er den eldste delen av fellesstrekningen og den ble ferdigstilt i 1928.

Alle de fem T-banelinjene må passere gjennom strekningen, og i rushtiden har de to tunnelsporene ett tog hvert andre minutt i begge retninger. Målet med prosjektet var å forbedre tunnelsikkerheten ved å installere nye røykventilatorer, nye markeringer av rømningsveier og nødlys i tunnelen.

Anleggsarbeidet tok to år, og var inndelt i fem faser. Som et resultat av prosjektet har denne strekningen fått forbedret sikkerheten i form av raskere evakuering av tunnelen, ved brann eller ulykke.

Rytec var sterkt involvert i prosjektet fra start til slutt. Oppdraget innebar prosjekt- og byggeleder roller. Rytec var ansvarlig for følgende:

  • Prosjektledelse, inkludert etablering og oppfølging av kontrakten, fremdriftsplan og finansiell rapportering.
  • Byggeledelse og koordinering av flere entreprenører.

Med bare noen mindre planlagte unntak, ble prosjektet gjennomført uten at den daglige driften av T-banen ble berørt. Med trafikk på strekningen under bygging, var det stilt strenge krav til sikkerheten i prosjektet.