Kvalitetssikring CBTC signalanlegg

T-banenettet til Oslo har i dag et signal og sikringsanlegg som er fra 1960 tallet for noen områder. I tillegg er det høyere etterspørsel til T-banen, som gir et behov for å øke kapasiteten.

Det er igangsatt arbeid, for å se på innføring av et nytt signalsystem for hele nettet. Det er utarbeidet en konsekvensutredning (KVU) som skal gi føringer for arbeidet. KVU har konkludert med en anbefaling om å anskaffe et nytt anlegg basert på CBTC (Communication Based Train Control) teknologi.

På oppdrag fra Ruter AS, har Rytec sammen med vår underleverandør TÜV Rheinland GmbH gjennomført kvalitetssikring av konsekvensutredningen av løsningene, for nytt signalanlegg for T-banen i Oslo. Rytec har sammen med underleverandør hatt ansvaret for teknisk evaluering av de ulike konseptene. Oppdraget var ledet av Metier AS.