Om Rytec

Rytec AS er et uavhengig konsulentselskap som har spesialisert seg på å levere rådgivningstjenester innenfor samferdsel. Vi tilbyr bistand både til offentlige og private virksomheter. Vi er lokalisert i Oslo, men har kunder både i inn- og utland.

Selskapet ble etablert i 2003 og har hatt sin hovedbeskjeftigelse knyttet til skinnegående transport. Vi har medarbeidere med lang erfaring fra jernbanerelatert virksomheter, men selskapet har også medarbeidere med bakgrunn fra andre bransjer. Selskapets filosofi er å bistå kunden best mulig, samtidig som kunnskap overføres til kundens organisasjon.

Selskapet vektlegger å ha en nøytral og uavhengig profil. Rytec AS legger stor vekt på å levere høy kvalitet på våre tjenester.