Tillatelser for bruk av kjøretøy og infrastruktur

Kjøretøy (rullende materiell), inkludert arbeidsmaskiner, er underlagt nasjonale og internasjonale krav for tillatelser før de kan tas i bruk på privat/nasjonalt jernbanenett. Rytec AS har spisskompetanse på de aktuelle TSI-ene og kjøretøyforskriften og kan derfor utforme søknader til Statens jernbanetilsyn (SJT). Vi kan også utforme søknad om tillatelse til å ta i bruk infrastruktur på T-bane, forstadsbane og sporvei, museumsbaner og sidespor.

Statens jernbanetilsyn (SJT) gir tillatelse til bruk med hjemmel i samtrafikkforskriften. Rytec kjenner kravene som må oppfylles i TSI-ene og kjøretøyforskriften for å få tillatelse for å ta i bruk kjøretøy på jernbanenettet i Norge. I tillegg kan Rytec utforme søknader om tillatelser for skinnegående kjøretøy også for Sverige, Danmark og andre Europeiske land.

Rytec kan bistå i gjennomføring av tillatelsesprosesser innenfor følgende områder:

  • Kjøretøy inkl. arbeidsmaskiner ("gule maskiner")
  • ERTMS/CBTC
  • Autorisering av verksteder (ECM)
  • Test og idriftsettelse

Rytec sine konsulenter er ledende i forhold til arbeid med søknadsprosesser og myndighetskontakt.

Søknadsprosessen for kjøretøy

Rytec kan bistå i arbeidet med å få tillatelse på kjøretøy slik at det kan tas i bruk på T-bane, forstadsbane, sporvei, museumsbaner og sidespor. Vi hjelper med å dokumentere at sikkerheten er ivaretatt som f.eks. bremseevne og at forskjellige delsystemer er sikkert integrert med hverandre.

Det stilles forskjellige krav til kjøretøyet hvor det skal brukes og hva det skal brukes til. Rytec kjenner til hvilke forskrifter og krav som gjelder og hvilken dokumentasjon som må legges med søknaden for å få tillatelse til å ta i bruk kjøretøy. Derfor kan Rytec sende søknad om tillatelse til å ta i bruk kjøretøy til Statens jernbanetilsyn (SJT) på oppdrag fra våre kunder.

Søknadsprosessen for infrastruktur

Rytec kan sende inn melding til kjøretøy til Statens jernbanetilsyn (SJT) for å få avklart om det er nødvendig med tillatelse eller ikke for å ta i bruk infrastruktur på T-bane, forstadsbane og sporvei, museumsbaner og sidespor. Må det sendes inn en søknad, gjør vi dette for kunden.

Vi vet hvilke krav i regelverket og forskriftene som må tilfredsstilles for å få en tillatelse. Rytec kan dermed hjelpe til med å dokumentere at sikkerheten er ivaretatt med tanke på sikkerhetsstyring og valg av tekniske løsninger. Når vi har mottatt all dokumentasjon fra oppdragsgiver er vi klare til å sende en eventuell søknad til Statens jernbanetilsyn (SJT) for tillatelse til å ta i bruk infrastruktur.

Se mer informasjon om søknader på Statens jernbanetilsyn sine sider. 

Referanser