Byggeledelse og godkjenning for MX3000 på Holmenkollbanen

I forbindelse med Ski-VM i Oslo, ble Holmenkollbanen oppgradert for ca. 400 millioner kroner for å kunne betjene opptil 9.000 passasjerer i timen.

Hovedformålet med prosjektet var å oppgradere banen slik at de nye MX3000-vognene kunne benyttes. Rytec var engasjert i oppfølgingen av selve byggearbeidet, inkludert byggeledelse og kontroll. Rytec hadde også på vegne av Oslo T-banedrift ansvar for godkjenningsprosessen av MX3000 på strekningen.

Selv om den nye Holmenkollen stasjon har fått mest oppmerksomhet, innebar også oppgraderingen i høyeste grad de 17 andre stasjonene. Her er det satt opp nye lysmaster og togsidekameraer. I tillegg er det montert nye informasjons-montre og SIS-søyler (sanntids-informasjon). Stasjonene har fått et strøk maling og plattformene er asfaltert.

Selve banen følger fortsatt den gamle traseen, men har nå metrostandard. Det innebærer nytt strømskinneanlegg, med strømforsyning fra luft til strømførende skinne i sporstigen. Det har også vært en oppgradering av likerettere og kabling. På deler av banen har også pukk, sviller og skinner blitt byttet.