Teknisk rådgivning Fornebubanen

Fornebubanen er en planlagt T-banestrekning fra Majorstuen til Fornebu senter. Denne forbindelsen knytter Fornebu i Bærum til T-banenettet i Oslo, via Lysaker og Skøyen til Majorstuen.

Fornebubanen er delt inn i to parseller. Parsell 1 er fra Fornebu til Lysaker (Bærum kommune) og parsell 2 er fra Lysaker til Majorstuen (Oslo kommune). Trasé er planlagt i tunnel for hele strekningen (ca. 8 km lang), og har 6 nye stasjoner.

Reguleringsplanen for parsell 1 ble vedtatt av Bærum kommune i juni 2015, med unntak av Lysaker stasjon. Reguleringsplanen for parsell 2 er fortsatt i utvikling.

Rytec var engasjert av Sporveien Oslo for å bistå på følgende områder:

  • Koordinering av interne innspill på fagrapporter fra reguleringsplanarbeidet.
  • Innspill til bruk av BIM (Building Information Modeling).
  • Utarbeidelse av forslag på tunnelhåndbok, inkludert innspill på metode for driving av tunnel med tunnelboremaskiner (TBM).
  • Arrangere «fact finding» møter med andre organisasjoner (Bane NOR og Crossrail i London).
  • Gjennomgang av spesifikke designkrav, som forberedelse for neste fase av prosjektet.

Sporveien har uttrykt et ønske om å lage nye retningslinjer for alle nye t-banetunneler i Oslo og Akershus. Rytec har laget strukturen for en slik designhåndbok, og laget et basisgrunnlag for innhold basert på gjeldende retningslinjer og «best-practice».