Teknisk rådgivning Fornebubanen

Fornebubanen er en planlagt T-banestrekning fra Majorstuen til Fornebu senter. Denne forbindelsen knytter Fornebu i Bærum til T-banenettet i Oslo, via Lysaker og Skøyen til Majorstuen.

Fornebubanen er delt inn i to parseller. Parsell 1 er fra Fornebu til Lysaker (Bærum kommune) og parsell 2 er fra Lysaker til Majorstuen (Oslo kommune). Trasé er planlagt i tunnel for hele strekningen (ca. 8 km lang), og har 6 nye stasjoner.

Reguleringsplanen for parsell 1 ble vedtatt av Bærum kommune i juni 2015, med unntak av Lysaker stasjon. Reguleringsplanen for parsell 2 er fortsatt i utvikling.

Rytec var engasjert av Sporveien Oslo for å bistå på følgende områder:

 • Koordinering av interne innspill på fagrapporter fra reguleringsplanarbeidet.
 • Innspill til bruk av BIM (Building Information Modeling).
 • Utarbeidelse av forslag på tunnelhåndbok, inkludert innspill på metode for driving av tunnel med tunnelboremaskiner (TBM).
 • Arrangere «fact finding» møter med andre organisasjoner (Bane NOR og Crossrail i London).
 • Gjennomgang av spesifikke designkrav, som forberedelse for neste fase av prosjektet.

Sporveien har uttrykt et ønske om å lage nye retningslinjer for alle nye t-banetunneler i Oslo og Akershus. Rytec har laget strukturen for en slik designhåndbok, og laget et basisgrunnlag for innhold basert på gjeldende retningslinjer og «best-practice».

System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
  at ASP._Page_app_plugins_markedspartner_views_contentpicker_ansattpicker_cshtml.Execute() in c:\home\site\wwwroot\App_Plugins\MarkedsPartner\Views\ContentPicker\AnsattPicker.cshtml:line 12
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at System.Web.Mvc.RazorView.RenderView(ViewContext viewContext, TextWriter writer, Object instance)
  at System.Web.Mvc.BuildManagerCompiledView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.HtmlHelper.RenderPartialInternal(String partialViewName, ViewDataDictionary viewData, Object model, TextWriter writer, ViewEngineCollection viewEngineCollection)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_base_cshtml.Execute() in c:\home\site\wwwroot\Views\Partials\Grid\Editors\Base.cshtml:line 19