Maximo vedlikeholdsstyring LKAB Narvik

Luossavaara-Kiirunavaara AB (LKAB) er verdensledende på produksjon av foredlede jernmalmsprodukter for ståltilvirking.

Togtrafikken på den 50 mil lange Malmbanen skjer i LKAB egen regi gjennom datterselskapet LKAB Malmtrafik, og det norske datterselskapet LKAB Malmtrafikk. LKAB Malmtrafikk AS eier og driver driftsbanegården i Narvik.

LKAB Malmtrafikk AS hadde behov for et verktøy for å sikre kontroll av infrastrukturen, både i forhold til tilstand og at vedlikehold ble tilpasset egen drift.

Rytec har hatt ansvaret for implementeringen av Maximo, i tillegg til utforming, innregistrering, og opplæring av LKAB sitt personell.