Utleie av lokførertjenester

Rytec AS tilbyr kort- eller langtidsutleie av kvalifiserte lokførere for testkjøring og framføring av tog i Norge. Våre erfarne lokomotivførere holder også kjøretøykurs på nye kjøretøy og utarbeider opplæringsplaner. 

Rytec AS har levert lokførertjenester siden 2014. Våre lokomotivførere har erfaring med rutegående godstrafikk, skifting på godsterminaler, kjøring av spesialkjøretøy for vedlikehold og testkjøring av kjøretøy som en del av godskjennelseprosessen for kjøretøyet.

Våre lokførerinstruktører har alle vært tidligere lokførere for NSB (tidligere Norges Statsbaner). De har derfor lang erfaring med opplæring av nye og erfarne lokførere på de fleste typer passasjer-, gods- og skiftelokomotiver i Norge. Rytecs instruktører kan derfor utvikle og holde teoretiske- og praktiske kurs for stort sett alle typer gamle og nye skinnegående kjøretøy. I tillegg kan de utarbeide kursmateriell, manualer og tester.

Det er verdt å nevne at Rytecs opplæring ikke er begrenset til Norge. Vi gjennomfører også lokførerkurs for noen av våre svenske kunder.

Tjenestene omfatter blant annet:

 • Kjøring av testtog for nytt signalanlegg (ERTMS).
 • Testing av "nytt" ATC-anlegg på lokomotiv.
 • Framføring av blant annet borretog, pukktog og andre transporter.

Rytec AS kan også levere kompetanseutvikling/instruksjon:

 • Utarbeide opplæringsplaner for lokførere (tilleggsopplæring).
 • Utarbeide opplæringsprogram (trafikksikkerhet og kjøretøykurs).
 • Instruksjon i kjøretøykurs.
 • Tredjeparts vurdering av tilleggsutdanning for kjøring i Norge.
System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
  at ASP._Page_app_plugins_markedspartner_views_contentpicker_ansattpicker_cshtml.Execute() in c:\home\site\wwwroot\App_Plugins\MarkedsPartner\Views\ContentPicker\AnsattPicker.cshtml:line 12
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at System.Web.Mvc.RazorView.RenderView(ViewContext viewContext, TextWriter writer, Object instance)
  at System.Web.Mvc.BuildManagerCompiledView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.HtmlHelper.RenderPartialInternal(String partialViewName, ViewDataDictionary viewData, Object model, TextWriter writer, ViewEngineCollection viewEngineCollection)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_base_cshtml.Execute() in c:\home\site\wwwroot\Views\Partials\Grid\Editors\Base.cshtml:line 19

Referanser