Rytec AS

Rytec AS er et uavhengig konsulentselskap som har spesialisert seg på å levere rådgivningstjenester innenfor samferdsel. Vi tilbyr bistand både til offentlige og private virksomheter. Vi er lokalisert i Oslo, men har kunder både i inn- og utland.

Selskapet ble etablert i 2003 og har hatt sin hovedbeskjeftigelse knyttet til skinnegående transport. Vi har medarbeidere med lang erfaring fra jernbanerelatert virksomheter, men selskapet har også medarbeidere med bakgrunn fra andre bransjer. Selskapets filosofi er å bistå kunden best mulig, samtidig som kunnskap overføres til kundens organisasjon.

Selskapet vektlegger å ha en nøytral og uavhengig profil. Rytec AS legger stor vekt på å levere høy kvalitet på våre tjenester.

Prosjektledelse

Rytec AS har erfarne prosjektledere og tilbyr prosjektledelse innenfor, jernbane, rullende materiell, drift, el-buss og infrastruktur.

Tillatelser

Kjøretøy er underlagt nasjonale og internasjonale krav for tillatelser før de kan tas i bruk på privat/nasjonalt jernbanenett. Rytec AS kjenner de aktuelle TSI-ene og kjøretøyforskriften, samt ERA sin søknadsportal One-Stop Shop (OSS).

Rådgivning

Rytec AS leverer tjenester knyttet til rådgivning for infrastrukturprosjekter, både til vei og bane. Vi kan tilby teknisk bistand på ulike skinnegående kjøretøy, implementering og utøvelse av Asset Management samt optimalisering av vedlikeholdsstyring.

Operative tjenester (1)

Rytec AS er godkjent virksomhet etter Bane NORs godkjenningsordning og vi leverer alle sikkerhetsfunksjoner som er omfattet av ordningen.

Lokfører

Utleie av lokfører fra Rytec AS.

Rytec AS leverer tjenester knyttet til rådgivning for infrastrukturprosjekter, både til vei og bane. Vi kan tilby teknisk bistand på ulike skinnegående kjøretøy, implementering og utøvelse av Asset Management samt optimalisering av vedlikeholdsstyring.