Rytec Kompetanse AS - Selskapet er under avvikling

Vi vil informere om at vårt datterselskap, Rytec Kompetanse AS (org.nr. 930 191 329), avvikles som selskap. Opphøret av virksomheten trer i kraft fra og med 1. mars 2024.

Markedssituasjonen innenfor forretningsområdet til Rytec Kompetanse AS har ikke svart til forventningene og det innebærer at vi etter 1 års drift har besluttet å avvikle virksomheten på en kontrollert og ryddig måte.

Vi som selskap og alle ansatte takker for all samhandling. Det har vært en stor glede å samarbeide med dere.

Samtidig minner vi om at morselskapet, Rytec AS (org.nr. 913 745 698), som i år har 20 års jubileum som leverandør av kompetente rådgivere/konsulenter og operative tjenester til jernbane- og samferdselssektoren, er bunnsolid og videreføres som før.

Vi håper på et fortsatt godt samarbeid med mange av dere. 

For spørsmål, vennligst ta kontakt med Tor Egil Sæve (M.97776763/tor.save@rytec.no).