Tor Egil Sæve

Daglig leder / Prosjektledelse / ERTMS

Tor Egil har vært i jernbanebransjen i over 30 år, hvorav 20 av dem har vært i forskjellige lederstillinger. Han startet å jobbe for Rytec i 2006 og har siden den gang jobbet som prosjektleder for forskjellige aktører innen jernbane og vei.

Blant annet jobber Tor Egil som leder i et prosjekt som omhandler anskaffelse av nye elektriske busser og tilhørende ladestasjoner. Han har tilegnet seg mye aktuell erfaring rundt logistikken og utfordringene som oppstår rundt implementeringen av ny teknologi og infrastruktur.

Tor Egil sine ferdigheter kommer tydelig frem i prosjektlederrollen. Han er en svært selvgående prosjektleder som har et bredt spekter av kunnskap, og en egen personlig evne til å holde orden og struktur i prosjektets tidsplaner og kommunikasjonslinjer.