Ida S. Sponaas

Administrasjonsansvarlig

Ida har ansvar for at alle administrative oppgaver blir ivaretatt på en forsvarlig måte og innenfor de lover og regler som gjelder i arbeidslivet. Hun er ansvarlig for økonomistyring inkludert fakturering.