Evy Heimvik

RAMS / ERTMS / Tillatelser

Evy er utdannet maskiningeniør og har et solid teoretisk grunnlag innenfor maskintekniske fag. Evy begynte hos Rytec AS i starten av 2018, og har i den tiden rask opparbeidet seg god kunnskap om tillatelsesprosessene av kjøretøy i Skandinavia. Hun kan bidra med effektiv løsningsorientering på praktiske og teoretiske utfordringer i tillatelsesprosesser av skinnegående arbeidsmaskiner og kjøretøy. Hun kan sammensette søknaden, gjennomgå nødvendig dokumentasjon og ved behov bruke CAD-modellering og tekniske utregninger i tillatelsesprosessen.

Hun har også undergått omfattende kursing i RAMS (pålitlighet, tilgjenglighet, vedlikeholbarhet og sikkerhet) og kan assistere med å implementere RAMS prosessen inn i blant annet infrastrukturprosjekter.