Camilla Olden

Tillatelser / Styringssystem / Sikkerhetsstyring

  • Tillatelsesprosesser (rullende materiell)
  • Sikkerhetsstyring (RAMS)
  • Risikostyring
  • Styringssystem (kvalitet og sikkerhet)

Camilla har en svært strukturert arbeidsmetodikk som gjør henne til en ideell medarbeider innenfor mange ulike prosjekt. Hun har utviklet styringssystemet til Rytec i henhold til ISO 9001:2015, for å effektivisere den interne arbeidsmetodikken.

Camilla har erfaring innenfor samferdsel prosjekt, tillatelsesprosesser, dokumentasjonsoppdatering, sikkerhetsstyring, RAMS, utarbeidelse av styringssystem og dokumentstyring/-håndtering. Camilla har jobbet med mange ulike tillatelsesprosesser for godkjenning av rullende materiell i Norge, Sverige, Europa og hos Sporveien.

Camilla er en kreativ, systematisk, strukturert, pliktoppfyllende, fleksibel, nøyaktig, løsningsorientert person, med bred fagkunnskap. Hun arbeider godt, både selvstendig og i team.