Bjarte Kibsgaard Christoffersen

CBTC / FDV / Teknisk regelverk

Bjarte er utdannet sivilingeniør maskin innen markedsrettet produktutvikling og har en lederutdannelse fra Forsvaret. 

Som seniorrådgiver i Rytec har han jobbet i CBTC-prosjektet hos Sporveien AS siden februar 2019 med forhandlinger, evaluering av tilbud fra internasjonale tilbydere av CBTC, utarbeidelse av evalueringsgrunnlag, beskrivelse av krav til Forvaltning, Drift og Vedlikehold (FDV), utarbeidelse av tjenestenivåavtaler (Service Level Agreement) og beregning av vedlikeholdskostnader innen T-bane. Han jobber nå i CBTC-implementeringsprosjektet med vedlikehold for Sporveien.

Bjarte har gjennomført Bane NORs Sikkerhetskurs - del 1 (Safety course part 1) for leverandører.

Tidligere har Bjarte jobbet som salgs- og divisjonsleder med kunder innen industri- og samferdselssektoren. Han har også jobbet med forretningsutvikling sammen med partnere fra Norden og Europa. Det at han jobbet en periode i Tyskland for en tidligere norsk arbeidsgiver, og at han også har jobbet i et internasjonalt tysk konsern har gitt han god erfaring med å jobbe med europeiske kunder og leverandører. 

Bjarte har også jobbet som sertifisert prosjektleder og selger innen IT-bransjen og har derfor god kunnskap om hvordan Informasjonsteknologi fungerer og kan brukes til å utvikle virksomheten. Bjarte er god til å se sammenhenger mellom tekniske og merkantile muligheter i tillegg til at han sørger for framdrift i prosjektene han jobber i.