Rytecs tjenester

Rytec AS tilbyr tjenester rettet mot samferdsel på vei og bane. Vi jobber med teknisk rådgivning, prosjektledelse, søknadsprosesser for skinnegående kjøretøy og infrastruktur og utleie av lokomotivførere.

Vi har vært og er involvert i prosjekter med den nyeste teknologien innen bransjene vi opererer. Det gjør at vi holder oss oppdatert og kan tilby våre kunder tidsriktige og framtidsrettede løsninger.

Rytec AS utfører tjenester for kunder også utenfor Norges grenser. Det oppfatter vi som en tillitserklæring for de jobbene vi gjør.

Prosjektledelse

Rytec AS har erfarne prosjektledere og tilbyr prosjektledelse innen prosjekter innenfor bygg, jernbane, rullende materiell, drift, el-buss og infrastruktur.

Rytec har erfaring fra 2003 med konsulentoppdrag innen samferdsel. Det gjør oss gode på ledelse av infrastrukturprosjekter. Vi har oppdrag både for skinnegående materiell og prosjekter knyttet til veinettet.

Prosjektledelse fra Rytec

Tillatelser

Kjøretøy er underlagt nasjonale og internasjonale krav for tillatelser før de kan tas i bruk på privat/nasjonalt jernbanenett. Rytec AS kjenner de aktuelle TSI-ene og kjøretøyforskriften og kan derfor utforme søknader til Statens jernbanetilsyn (SJT).

Rytec kan også sende melding til SJT og eventuelt utforme søknad dersom det er nødvendig for tillatelse for å ta i bruk infrastruktur.

Søknad om tillatelser

Teknisk rådgivning

Rytec AS leverer tjenester knyttet til rådgivning for infrastrukturprosjekter, både til vei og bane. Vi kan tilby teknisk bistand på ulike skinnegående kjøretøy, implementering og utøvelse av Asset Management samt optimalisering av vedlikeholdsstyring.

Rådgivning fra Rytec

Lokførertjenester

Rytec AS tilbyr kort- eller langtidsutleie av kvalifiserte lokførere for testkjøring og framføring av tog i Norge. Våre erfarne lokomotivførere holder også kjøretøykurs på nye kjøretøy og utarbeider opplæringsplaner. 

Lokomotivfører fra Rytec

Opplæring

Rytec Kompetansesenter tilbyr opplæringstiltak innen jernbanesektoren. Vårt kompetansesenter er godkjent av Statens Jernbanetilsyn for å kunne tilby opplæring av førere med behov for sertifikat. Vi har også bred og lang erfaring med opplæring av alt personell med betydning for trafikksikkerheten.

Rytec Kompetansesenter