Tjenester fra Rytec

Rytec AS tilbyr tjenester rettet mot samferdsel på vei og bane. Vi jobber med teknisk rådgivning, prosjektledelse, søknadsprosesser for skinnegående kjøretøy og infrastruktur og utleie av lokomotivførere og hovedsikkerhetsvakter.

Vi har vært og er involvert i prosjekter med den nyeste teknologien innen bransjene vi opererer. Det gjør at vi holder oss oppdatert og kan tilby våre kunder tidsriktige og framtidsrettede løsninger.

Rytec AS utfører tjenester for kunder også utenfor Norges grenser. Det oppfatter vi som en tillitserklæring for de jobbene vi gjør.

Prosjektledelse

Rytec AS har erfarne prosjektledere og tilbyr prosjektledelse innen prosjekter innenfor bygg, jernbane, rullende materiell, drift, el-buss og infrastruktur.

Rytec har erfaring fra 2003 med konsulentoppdrag innen samferdsel. Det gjør oss gode på ledelse av infrastrukturprosjekter. Vi har oppdrag både for skinnegående materiell og prosjekter knyttet til veinettet.

Prosjektledelse

Tillatelser

Kjøretøy er underlagt nasjonale og internasjonale krav for tillatelser før de kan tas i bruk på privat/ nasjonalt jernbanenett. Rytec AS kjenner de aktuelle TSI-ene og kjøretøyforskriften, samt ERA sin søknadsportal One-Stop Shop (OSS).

Søknad om tillatelser

Rådgivning

Rytec AS leverer tjenester knyttet til rådgivning for infrastrukturprosjekter, både til vei og bane. Vi kan tilby teknisk bistand på ulike skinnegående kjøretøy, implementering og utøvelse av Asset Management samt optimalisering av vedlikeholdsstyring.

Rådgivning

Lokførertjenester

Rytec AS tilbyr kort- eller langtidsutleie av kvalifiserte lokførere for testkjøring og framføring av tog i Norge. Våre erfarne lokomotivførere holder også kjøretøykurs på nye kjøretøy og utarbeider opplæringsplaner. 

Lokomotivfører

Operativ tjeneste 

Rytec AS tilbyr personell med godkjent sikkerhetsfunksjoner etter Bane NORs godkjenningsordning. 

Operativ tjeneste