Sondre Sørflaten

RAMS / Vedlikeholdsstyring / Risikostyring

Sondre Sørflaten har en bachelorgrad som maskiningeniør og en mastergrad i ledelse av teknologi ved NTNU i Trondheim. Sondre sin bachelorgrad med spesialisering innenfor drift og vedlikehold har gitt han en god teoretisk og praktisk kompetanse innenfor industrien. Han har spesielt arbeidet mye med oppgaver som omhandler pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikehold og sikkerhet (RAMS). Med en master i teknologiledelse har Sondre bygget videre på bachelorgraden innenfor ingeniørvitenskap og teknologi. Her har han fått en mer omfattende forståelse for skjæringspunktet mellom økonomi, ledelse og teknologi.

Sondre kan bidra med gode analytiske evner og en helhetlig forståelse for å håndtere teknologiske, økonomiske og ledelsesmessige utfordringer som oppstår i teknologibedrifter. Han er fremoverlent, nøyaktig og har tidligere jobbet som produktutvikler med ansvar for flere prosjekter. Samtidig har han tilegnet seg gode kunnskaper om de ulike prosessene utviklingsprosjekter krever. Sondre startet hos Rytec sommeren 2020. I dag er han med på å bistå med nytenking i forskjellige prosjektgrupper og assistere gjennom gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper.