Magne Walaker

Seniorrådgiver/Lokfører

Magne er en av Rytec sine meget erfarne lokførere og har gyldig sertifikat i Bane NOR, NSB og en av våre klienter. Han har typegodkjenning på en stor mengde kjøretøy og har tillatelse til å føre lok i store deler av landet.

I trafikksikkerhetssammenheng er han sensor for lokomotivførere og for ombordpersonalet, samt el-sikkerhet, brann og beredskap.

Han kan tilby opplæring på en rekke kjøretøy, blant annet type 72, D1 og 74/75, samt at han er sertifisert instruktør i ATC systemer.