Kate Helen Fornstedt

Opplæring / HSV / Veiledning og Coaching

Kate Helen har utdannelse i sikkerhetsfag i jernbanesektoren. Hun har jobbet som konduktør i NSB i mange år, hun er også utdannet hovedsikkerhetsvakt. I tillegg har hun utdannelse innen sikkerhetsledelse, reiseservice, veiledning, coaching og yrkespedagogikk.

Kate Helen startet hos Rytec sommeren 2020, men har 35 års erfaring fra jernbanebransjen. I de siste 20 årene har Kate Helen i stor grad jobbet med kompetanseutvikling. I NSB og Bane NOR har hun jobbet med utviklingsprosjekter for å bidra til utvikling og kvalitetssikring av opplæring for personell med betydning for trafikksikkerheten. Blant yrkesgruppene har hun jobbet med konduktører, førere, servicemedarbeidere, skiftere og hovedsikkerhetsvakter. I flere prosjekter hun har jobbet med har målet vært modernisering og effektivisering av opplæringen, mer kompetanse for pengene.

Kate Helen har også bidratt med jernbanefaglig og pedagogisk utvikling av instruktørteam i både NSB og Bane NOR. I disse prosessene har involvering i læringen vært et viktig mål for å motivere og engasjere instruktører og veiledere. Folkeuniversitetet benytter seg til tider også av Kate Helen sin veilederkompetanse, hvor hun bidrar som praksisveileder på studier innen veiledning og Coaching.

Gjennom tidene har hun også arrangert en del større samlinger og vært fasilitator på disse. Gjennom mange år i bransjen har Kate Helen opparbeidet seg et brett spekter av dyktige samarbeidspartnere og et stort nettverk i egen sektor. Kate Helen trives i hektiske og dynamiske miljøer, er kvalitetsbevisst, løsningsorientert og fleksibel.

Kate Helen Fornstedt er for tiden vår kontakt for lokomotivførertjenester.