Bjørn Østenengen

Seniorrådgiver/Lokfører

Bjørn Østenengen har over 30 års erfaring som lokfører på omtrent alle NSB lok og motorvogner. I dag er han en av Rytec sine seniorrådgivere, samt at han kjører lok for en av våre klienter. I rådgivningssammenheng er han en nyttig ressurs innen blant annet testplanlegging og opplæring. Bjørn kan kurse din bedrift i trafikksikkerhet for lokførere og signalgivere, samt hjelpe med opplæring av nyansatte i forhold til hvordan den norske jernbanen er bygd opp og fungerer.