Arild Fjeldstad

Seniorrådgiver/Lokfører

Arild har en jernbanefaglig bakgrunn med mer enn 40 års erfaring fra jernbanedrift og har tidligere vært sikkerhetssjef i NSB. Han er sertifisert lokomotivfører og har også vært tilknyttet Jernbaneverkets ERTMS prosjekt på Østre linje, hvor han har deltatt i utarbeidelse av nye trafikkregler for kjøring på ERTMS strekninger i Norge.

Han har god kjennskap til CSM RA (Regulation (EU) 402/2013), RAMS (EN 50126), standardene ISO 9001 og ISO 14001, samt hvordan disse skal implementeres i organisasjoner som forvalter skinnegående materiell.