Vil du bli banemontør og har relevant praksis?

Rytec Kompetansesenter gjennomfører i november 2022 forkurs for personer som ønsker å ta fagbrev som banemontør i henhold til § 3-5 i opplæringsloven, praksiskandidatordningen. Opplæringstiltaket avslutter slik at kandidater kan melde seg opp til fagprøven som banemontør i desember 2022.

Før den praktiske prøven kan avlegges, må imidlertid eksamen for praksiskandidater på Vg3-nivå (yrkesteoretisk prøve) være bestått. Opplæringstiltaket retter seg mot personell som innfrir krav til dokumentert, relevant praksis. Det er fylkeskommunen som etter § 3-5 i opplæringsloven skal vurdere dokumentasjonen. Innhold i kurset vil være i henhold til læreplanen for banemontør 2022.

Kurset vil bli gjennomført med inntil 15 deltakere. Vi vurderer hensiktsmessig sted for gjennomføring i forhold til hvor i landet de fleste deltakerne kommer fra. Vi tilpasser oss kundens behov.

Opptaksfrister i hvert enkelt fylke må hver enkelt kandidat ta ansvar for selv, slik at oppmelding til teoretisk eksamen blir ivaretatt.

 

Pris og varighet vil bli informert om i løpet av mai.

 

Ønsker dere ytterligere informasjon ta kontakt med oss.

Leder for Rytec Kompetansesenter,

Kate Helen Fornstedt, mob. 974 29 784.