TÜV RHEINLAND utnevnt som norsk DeBo

Rytec gratulerer TÜV Rheinland med utvevnelsen som Designated Body (DeBo) i Norge.

Det er Statens jernbanetilsyn som utpeker DeBo i Norge. Som Debo skal TÜV Rheinland verifiserer at kjøretøy er i samsvar med nasjonale regler. Verifiseringen skal munne ut i en bekreftelse / sertifikat. 

TÜV Rheinland og Rytec AS har jobbet sammen i mange år, og vi var glade for at vi ble valgt til å bistå TÜV Rheinland med deres søknad om å bli norsk DeBo.

Siden TÜV Rheinlands nå er utnevnt som DeBo, vil Rytec og TÜV nå inngå et mer formelt samarbeid der Rytec AS vil bistå TÜV med å oppfylle deres krav som norske DeBo

For mer informasjon om norske DeBo-tjenester, kontakt Jens Wolff - jens.wolff@de.tuv.com eller Rytec AS ved Cody Wardensky - cody@rytec.no.

Les mer om TÜV Rheinland på deres hjemmeside.

Flere nyheter fra Rytec