Rytec på sporet

Rytec har vært så heldig og fått være med å se hvordan drift og vedlikehold av jernbaneinfrastrukturen ivaretas og utføres. 

Rytec fikk være med Spordrift sitt sveiseteam fra Alnabru, teamet innehar mye fagkompetanse. Sent på kvelden og gjennom natten byttes noen meter med skadet skinnestreng. Vi får oppleve hvordan teamet samarbeider, i tillegg til hvor effektive og kvalitetsbevisste de er for å ivareta sikkerheten på jernbanen. Fagansvarlig følger opp at alt foregår i henhold til standard og teknisk regelverk i Bane NOR. Termittsveising er en omstendelig men nødvendig prosess for å reparere skader som har oppstått på skinnen for å ivareta dagens krav til sikkerhet. 

Kate Helen Fornstedt fra Rytec følger godt med og lærer fra gutta som jobber effektivt med stor "takhøyde" og morsomme kommentarer seg imellom. Det er viktig at de er ferdig innen disponeringstiden, og alle er enige om at togene skal prioriteres slik at de kjøres i rute, kunden er i fokus. 

Rytec fikk oppleve en natt med høy faglig og tidsriktig leveranse. Vi takker for god faglig innføring i vedlikehold av infrastrukturen.

Flere nyheter fra Rytec