Rytec på NRSA medlemsmøte i Stockholm 22. og 23. oktober 2019

Rytec jobber som kjent tett med både produsenter og brukere av arbeidsmaskiner til jernbanesektoren. 

Det er alltid hyggelig og nyttig å møte samarbeidspartnerne i forbindelse med de faste medlemsmøtene i NSRA gruppen. Formålet med foreningen er å fremme de økonomiske interessene til medlemmene ved å fremme mer effektiv utvikling, produksjon og bruk og vedlikehold av sporbaserte arbeidsmaskiner, som brukes i bygging og vedlikehold av jernbaneinfrastruktur.

På agendaen denne gangen stod blant annet informasjon fra Transportstyrelsen om den kommende Godkännandeföreskrift og NTR (Nationella Tekniska Regler), samt demonstrasjon av ERA sin One Stop Shop (OSS) løsning.

Sven-Håkan Nilsson og Torbjörn Sagner fra Trafikverket informerte om statusen på ERTMS programmet i Sverige, og Stockholmskonsulterna (STHK) hadde noen interessante betraktninger knyttet til installasjoner av ETCS i «gule maskiner».

Alt i alt en hyggelig samling som også inkluderte felles middag med våre nordiske venner.

Les mer om NRSA på deres hjemmeside.

Flere nyheter fra Rytec