Rytec på ERA-seminar "One Stop Shop"

I forbindelse med endringer på grunn av Jernbanepakke 4 var representanter fra Rytec på seminar hos ERA.

Aktørene på det nasjonale jernbanenettet i Norge må forholde seg til nye regler og søknadsprosesser i 2020 når Norge skal slutte seg til den fjerde jernbanepakken.

Søknader om sikkerhetssertifikater og kjøretøy vil da bli sendt via portalen "One Stop Shop" (OSS).

Det europeiske jernbanebyrået (ERA) har gjennomført kurs for søkere som vil bruke "One Stop Shop" til søknader om tillatelser og oppfølging av innsendte søknader.

Rytec AS representert ved Jarle Johansen og Cody Wardensky deltok 24. og 25. juni 2019 på ERA seminar i ERA sitt hovedkvarter i Valenciennes i Frankrike.

"Vi har nå en detaljert forståelse av hvordan prosessen med "One Stop Shop" virker for godkjenninger av kjøretøy", sier Cody Warensky. Rytec kjenner nå til forskjellen mellom dagens prosesser og de prosessene som blir implementert.

"Rytec kan dermed hjelpe kundene med å forberede seg til endringene og vi kan hjelpe dem med søknader for kjøretøy når Jernbanepakke 4 trer i kraft" sier Cody videre.

"Ja, for endringen trer i kraft allerede i juni neste år", legger Jarle Johansen til.  

Mer om "One Stop Shop" på ERA sine nettsider.

 Flere nyheter fra Rytec