Retrofit av ETCS-undersystem i Bombardier TRAXX AC2

Den 13. juni 2019 mottok Rytec AS autorisasjon inntil videre (dvs. permanent godkjenning) i Sverige for to TRAXX AC2 lokomotiver som nylig ble utstyrt med nye Bombardier baseline 2 ETCS / STM-delsystemer.

Rytec AS var ansvarlig for å innhente godkjenning for to kjøretøy fra Railpool GmbH. Railpool GmbH er et av Europas største leasingfirmaer for lokomotiver og et selskap som Rytec har hatt et godt samarbeid med i lang tid. Rytecs ansvar denne gangen inkluderte:

  • Anskaffe og administrere tredjepartsvurderere (ISA, NoBo og AsBo) for å bekrefte at det nye undersystemet er i samsvar med TSI CCS, sikre at delsystemet er sikkert integrert i kjøretøyet, og sikre sikker integrering av kjøretøyet i det svenske jernbanenettet;
  • Arbeide med Bombardier Rail Control Solutions i Stockholm for å ferdigstille nødvendig dokumentasjon og støtte tredjepartsvurderinger;
  • Sikre at svenske myndighetskrav ble oppfylt samt skrive og sende inn en søknad om godkjenning.

En del av oppgaven inkluderte en oppgradering av delsystemet som kom helt til slutt i prosjektet som krevde en ekstra sikkerhetsvurdering.

Prosessen med ettermontering av ETCS-undersystemet bygger på Rytecs tidligere erfaring med ETCS ombord-systemutvikling, testing og godkjenning i Norge og Sverige, inkludert nøkkelroller i det første ERTMS pilotlinjeprosjektet i Norge. Rytecs erfaring med ETCS / ERTMS betyr at vi er ledende innen dette området og kan derfor hjelpe med lignende prosjekter der det skal ettermonteres ETCS-undersystemer etter hvert som ERTMS rulles ut i Skandinavia.

Etter godkjenning i Sverige har Rytec nå fått i oppdrag av Railpool å innhente en lignende godkjenning for de to kjøretøyene i Norge.

Les om Railpool GmbH på deres nettsider.

Flere nyheter fra Rytec