RAMS-rådgiver i Bane NORs ERTMS-program

Bane NOR arbeider gjennom ERTMS-programmet med å implementere nytt digitalt signalanlegg på hele det norske jernbanenettet. Rytec er med som RAMS-rådgiver.

Bane NORs prosjektet blir ansett som Norges største digitaliseringsprosjekt og vil ha stor påvirkning på hele den norske jernbanesektoren i tiden som kommer. 

I juli startet Evy Heimvik som RAMS-rådgiver i ERTMS-programmet.

Evy er organiser under delprosjektet "Line Specific Engineering" hvor de arbeider med å prosjektere ERTMS for hver spesifikke strekning på det norske jernbanenettet, også kjent som løsning for spesifikk applikasjon (SA). Hun arbeider blant annet med deler av strekningen på Drammenbanen,  Vestfoldsbanen og Østfoldbanens vestre linje.

Som RAMS-rådgiver i Bane NOR er Evy sin oppgave å gjennomføre aktiviteter i henhold til RAMS standardene. Prosjektet befinner seg nå på detaljplannivå i Bane NORs utrede, planlegge og bygge prosess (UPB-prosessen). På dette stadiet i prosessen arbeides det i hovedsak med RAMS-fase 2 og 3.

Eksempel på oppgaver som utføres er å arrangere og lede RAMS-analysemøter hvor en samler ressurser med viktig kompetanse fra blant annet drift, vedlikehold og trafikk. På denne måten kan prosjektet tidlig identifisere operasjonelle farer og problemområder som kan bidra til forsinkelsestimer, samt tilhørende tiltak for å håndtere de ulike farene og forholdene som kommer frem av analysen.

RAMS-arbeidet skal resultere i innspill til prosjekteringen for å sikre at systemet oppfyller krav til sikkerhet og oppetid. Deretter vil den prosjekterte løsningen overleveres som bestillingsgrunnlag til Simens, som er en av leverandørene av det nye signalanlegget i Norge.

ERTMS-programmet arbeider målrettet mot idriftsettelse av første strekning utrustet med ERTMS høsten 2022. For å nå dette måle arbeider over 200 dyktige prosjektarbeidere med implementeringen av ERTMS. Evy synes det er svært spennende å få være en del av prosjektet, og gleder seg til fortsettelsen. Hun håper hun kan bidra til at det nye signalsystemet når målene som er satt for sikkerhet og RAM, slik at det er mulig å idriftsettelse til planlagt tid. 

Les om ERTMS-prosjektet på BaneNors hjemmeside 

Flere nyheter fra Rytec