Lokførere fra Rytec på Drammenbanen

Lokførerere fra Rytec bistår Bane NOR med vedlikeholdsarbeid på Drammenbanen.

Bane NOR er godt i gang med sommerarbeidene og Rytec bistår med lokførere. Vi bistår med kjøring av arbeidsmaskiner i arbeidet med å modernisere og bygging av nye spor på Drammenbanen.

En ren og stabil pukkmasse (ballast) under sporet er en forutsetning for at togene skal kjøre sikkert og punktlig, og for at passasjerene skal ha en komfortabel reise. Derfor renses ballasten på flere strekninger hvert år i løpet av sommerhalvåret.

Rytec sine erfarne lokførere vil i sommer kjøre pukk for Baneservice fra Brakerøya og inn til Lieråstunellen mellom Asker og Drammen.

Les mer om arbeid på Drammenbanen på Bane NORs hjemmesider.

Flere nyheter fra Rytec