Godkjenning for videre testing - Nye Flytoget Type 78

Den 7. august 2019 mottok den spanske produsenten CAF godkjenning fra Statens jernbanetilsyn for videre testing i blandet trafikk for det nye Flytoget Type 78 Airport Express Train i Norge.

Dette markerer en betydelig milepæl i test- og godkjenningsprosessen for nye Type 78, og betyr at CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.) nå har demonstrert at kjøretøyet er i samsvar med relevante kritiske nasjonale og internasjonale standarder, og kanskje viktigst av alt, CAF har vist at kjøretøyet er teknisk klart for trygt å kunne utføre ytterligere tester i blandet trafikk.

Rytec har bistått CAF med test- og godkjenningsprosessen siden august 2018, og vi har vært ansvarlige for:

  • teknisk rådgivning angående nasjonale krav i Norge;
  • hjelp med tekniske diskusjoner med DeBo, infrastruktureier - Bane NOR, Jernbanetilsynet - SJT, ETCS / STM-delsystemprodusent, og ETCS-delsystemet ISA;
  • støtte med testkoordinering, planlegging og utvikling av testspesifikasjoner samt
  • veiledning om den norske test- og autorisasjonsprosessen.

Rytec er glade for å kunne hjelpe CAF i dette utfordrende prosjektet til en vellykket godkjenning fra Statens jernbanetilsyn og dermed støtte CAFs kommersielle virksomhet i Norge.

Les om CAF på deres hjemmesider.

Flere nyheter fra Rytec