Elbussprosjektet til Unibuss er offisielt avsluttet

Torsdag 17 Oktober var det feiring med elbusskake og Mozell i Dinamo sine flotte lokaler i toppen av Swheigaardsgate 16. Feiringen ble avholdt for å markere slutten på et svært spennende Elbuss-prosjekt.

I 18 måneder har Rytec og andre innleide ressurser samarbeidet med Unibuss for å sørge for at Norges største elbusspark og ladeanlegg for elektriske busser har kommet på plass. Logistikken og koordineringen har vært svært krevende med over 20 forskjellige foretak og over 100 forskjellige mennesker som har vært involvert.

Lærdommen Rytec sitter igjen med og som ble nevnt i prosjektleder Tor Egil Sæve (Rytec) sin tale på feiringen er at åpenhet, tidsplanlegging og risikoanalysering et tre svært viktige faktorer som må være på plass for at et prosjekt av denne størrelsen skal kunne fullføres med suksess.

Nå ser Rytec frem til vårt nye samarbeid med Unibuss hvor vi skal sørge for at oppstarten av to ruteområder i Oslo Vest, innkjøp av 150 busser og nytt ladeanlegg til 23 elbusser går som planlagt. Vi gleder oss!

Flere nyheter fra Rytec