Bane NOR leverandørdag 2019

Onsdag 27. november inviterte Bane NOR leverandører og samarbeidspartnere til leverandørdag for å presentere sine planer med fokus på jernbaneteknikk.

Konferansen ble åpnet av konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt Torild Lid Uribarri. Deretter ble Bane NORs strategi og kommende arbeider presentert av konserndirektør Infrastruktur Vibeke Årnes og fungerende konserndirektør Utbygging Stine Ilebrekke Undrum.  

Formålet med konferansen var at Bane NORs leverandører skulle få detaljert informasjon om Bane NORs prosjekter. Leverandørene og samarbeidspartnerne fikk også muligheten til å snakke med de som jobber med de kommende prosjektene innen jernbaneteknikk.

Bane NOR sa klart ifra at skal de kunne redusere utslippet av CO2 og redusere antall skader ytterligere trenger de hjelp av leverandørene. Vi fikk innblikk i ERTMS-prosjektet som er et av de største digitaliseringsprosjektene i Norge og planene for Intercity-prosjektene som skal redusere reisetiden betydelig mellom byene på Østlandet blant annet fordi linjene som bygges skal bygges for hastigheter opp til 250 km/t.

Rytec AS deltok på leverandørdagen på Lillestrøm med daglig leder i Rytec Tor Egil Sæve og seniorkonsulent Bjarte Christoffersen. 

Les om leverandørdagen på Bane NORs hjemmesider.

Flere nyheter fra Rytec