Nyheter

Rytec er involvert i mange prosjekter og har mange typer oppdrag. Her presenterer vi nyheter om hva vi jobber med og om oss som jobber i Rytec.

Tidligere publiserte saker finner du i vårt nyhets-arkiv.

Fabrikk-test av el-busser i Hangzhou med Unibuss

Tidligere i år var en av Rytec AS sine konsulenter Odd Eirik med på fabrikktest av nye el-busser som skal ut i trafikk til sommeren 2020. 

Bane NOR leverandørdag 2019

Onsdag 27. november inviterte Bane NOR leverandører og samarbeidspartnere til leverandørdag for å presentere sine planer med fokus på jernbaneteknikk.

RAMS-rådgiver i Bane NORs ERTMS-program

Bane NOR arbeider gjennom ERTMS-programmet med å implementere nytt digitalt signalanlegg på hele det norske jernbanenettet. Rytec er med som RAMS-rådgiver.

Rytec på NRSA medlemsmøte i Stockholm 22. og 23. oktober 2019

Rytec jobber som kjent tett med både produsenter og brukere av arbeidsmaskiner til jernbanesektoren. 

TÜV RHEINLAND utnevnt som norsk DeBo

Rytec gratulerer TÜV Rheinland med utvevnelsen som Designated Body (DeBo) i Norge.

Elbussprosjektet til Unibuss er offisielt avsluttet

Torsdag 17 Oktober var det feiring med elbusskake og Mozell i Dinamo sine flotte lokaler i toppen av Swheigaardsgate 16. Feiringen ble avholdt for å markere slutten på et svært spennende Elbuss-prosjekt.

Rytec på Nordic Rail i Jönköping 8. og 9. oktober

Elmia Nordic Rail er den største jernbanemessen i Norden og den eneste som kun er dedikert til industrien. 

Retrofit av ETCS-undersystem i Bombardier TRAXX AC2

Den 13. juni 2019 mottok Rytec AS autorisasjon inntil videre (dvs. permanent godkjenning) i Sverige for to TRAXX AC2 lokomotiver som nylig ble utstyrt med nye Bombardier baseline 2 ETCS / STM-delsystemer.

Godkjenning for videre testing - Nye Flytoget Type 78

Den 7. august 2019 mottok den spanske produsenten CAF godkjenning fra Statens jernbanetilsyn for videre testing i blandet trafikk for det nye Flytoget Type 78 Airport Express Train i Norge.

Daglig leder på el-sparkesykkel

El-sparkesykkel hjelper daglig leder i Rytec Tor Egil Sæve med å rekke dagens gjøremål.

Nye el-busser og ladestasjoner for Unibuss

Rytec har prosjektlederansvar i Unibuss sitt prosjekt med nye el-busser til Oslo.

Rytec på ERA-seminar "One Stop Shop"

I forbindelse med endringer på grunn av Jernbanepakke 4 var representanter fra Rytec på seminar hos ERA.

Bremsetest på Bergensbanen

Rytec utførte bremsetest på trailerpakker på Bergensbanen for Baneservice AS.

Rytec i NRSAs medlemsmøte

Den 10. og 11. april var Evy Heimvik på medlemsmøte i NRSA (Nordisk referansegruppe for sporbundne arbeidsmaskiner) i Malmö.

Øyvind Grim Berge ansatt i Rytec

Rytec har fått en ny medarbeider. Han heter Øyvind Grim Berge og er bosatt i Bergen.