Tillatelser

Kjøretøy (Rullende materiell) er underlagt nasjonale og internasjonale krav for tillatelser til å tas i bruk på privat/nasjonalt jernbanenett. Rytec AS har spisskompetanse på dette området.

Vi kan bistå i gjennomføring av tillatelsesprosesser innenfor følgende områder:

  • Kjøretøy
  • ERTMS/CBTC
  • Autorisering av verksteder (ECM)
  • Test og idriftsettelse

Rytec sine konsulenter er ledende i forhold til arbeid med søknadsprosesser og myndighetskontakt.

Referanser