Tillatelser for bruk av kjøretøy på jernbanenettet

Kjøretøy (rullende materiell), inkludert arbeidsmaskiner, er underlagt nasjonale og internasjonale krav for tillatelser før de kan tas i bruk på privat/nasjonalt jernbanenett. Rytec AS har spisskompetanse på de aktuelle TSI-ene og kjøretøyforskriften og kan derfor utforme søknader til Statens jernbanetilsyn (SJT).

Statens jernbanetilsyn (SJT) gir tillatelse til bruk med hjemmel i samtrafikkforskriften. Rytec kjenner kravene som må oppfylles i TSI-ene og kjøretøyforskriften for å få tillatelse for å ta i bruk kjøretøy på jernbanenettet i Norge. I tillegg kan Rytec utforme søknader om tillatelser for skinnegående kjøretøy også for Sverige, Danmark og andre Europeiske land.

Rytec kan bistå i gjennomføring av tillatelsesprosesser innenfor følgende områder:

  • Kjøretøy inkl. arbeidsmaskiner ("gule maskiner")
  • ERTMS/CBTC
  • Autorisering av verksteder (ECM)
  • Test og idriftsettelse

Rytec sine konsulenter er ledende i forhold til arbeid med søknadsprosesser og myndighetskontakt.

Referanser