Opplæring

Rytec AS har medarbeidere med bred erfaring i opplæring av personell innenfor jernbanerelatert virksomheter.

Vi kan tilby tilpasset opplæring innenfor følgende områder:

  • Lover og forskrifter
  • Trafikkregelverk
  • ERTMS
  • Teknisk opplæring
  • Sikkerhetsstyring
  • Sikkerhetsledelse
  • Beredskap
  • Opplæring av operativt personale

Vi kan også gjennomføre virksomhetstilpasset opplæring og utarbeide kursmateriell.

Rytec kan også koordinere opplæringsprogrammer gjennom ulike offentlig godkjente opplæringsinstitusjoner.