<br>


Lokførertjenester

Rytec AS har levert lokførertjenester siden 2014.

Rytec AS kan levere lokomotivførere for framføring av tog.

  • Kjøring av testtog for nytt signalanlegg (ERTMS).
  • Testing av "nytt" ATC-anlegg på lokomotiv.
  • Framføring av blant annet borretog, pukktog og andre transporter.

Rytec AS kan også levere kompetanseutvikling/instruksjon.

  • Utarbeide opplæringsplaner for lokførere (tilleggsopplæring).
  • Utarbeide opplæringsprogram (trafikksikkerhet og kjøretøykurs).
  • Instruksjon i kjøretøykurs.
  • Tredjeparts vurdering av tilleggsutdanning for kjøring i Norge.

Referanser