Ledelse og prosjektstyring

Interimledelse (Management for hire) kan være nødvendig når det er behov for rask tilgang på riktig lederkompetanse i en avtalt periode. Rytec AS bistår både med interimledelse og prosjektledelse/-styring, dette kan være prosjekter innenfor bygg, rullende materiell, drift eller infrastruktur.

Midlertidig ledelse gjør det mulig for bedriften å sette inn en erfaren leder i løpet av kort tid. Vi bistår når virksomheten får et akutt behov på ledersiden. Rytec sine ledere har bred driftserfaring og god kjennskap til operativ gjennomføring, og vil på kort sikt kunne inngå som en del av ledergruppen.

Gjennom lang erfaring fra ulike prosjekter, har våre konsulenter god prosjektlederkompetanse og kan ta ansvar for alle faser i gjennomføringen. Høyt fokus på framdrift, økonomi og kvalitet i hele prosjektets levetid gjør at Rytec AS er en samarbeidspartner å stole på.

Vi kan bistå kunden i kostnadsstyring, planlegging og styring av framdrift. Vi er også behjelpelige med usikkerhetsanalyser hvor kritiske aktiviteter kan identifiseres og konsekvenser utredes slik at kompenserende tiltak kan iverksettes.

Referanser