Kvalitet/sikkerhet

Moderne skinnegående transport setter krav til at aktørene skal jobbe systematisk for kontinuerlig forbedring av kvalitet, og ha et sikkerhetsnivå som bidrar å unngå skade på mennesker, miljø og materielle verdier.

Rytec AS har kompetanse på kvalitet og sikkerhetsarbeid både i forhold til skinnegående kjøretøyer og infrastruktur. Vi kan levere tjenester på flere områder slik som:

  • Risikoanalyser/Risikovurderinger
  • CSM RA
  • RAMS analyser
  • Sikkerhetsstyringssystemer
  • Revisjoner/Pre tilsynsrevisjoner
  • Inspeksjoner

Samarbeidspartnere både i inn- og utland gjør at vi har tilgang på Europas ledende eksperter innenfor sikkerhet og sikkerhetsstyring.

Referanser