Infrastruktur

Infrastrukturen innenfor vei- og skinnegående transport er avgjørende for at systemene skal fungere effektivt.

Rytec AS kan levere tjenester knyttet til rådgivning for infrastrukturprosjekter, både til vei og bane. Vårt nettverk av samarbeidspartnere gjør oss i stand til å levere tjenester innenfor et bredt spekter av områder som:

  • Prosjekteringsledelse
  • Baneteknikk
  • Stasjoner
  • Tunneler
  • Samhandling drift – prosjektering

Rytec AS kan sette sammen brede tverrfaglige team som kan bistå i å finne de beste løsningene.

Referanser