Drift

Utfordringene rundt etablering og drift av skinnegående transportselskaper kan ofte være store. I en oppstartsfase vil organisasjoner ha behov for midlertidig bistand i etablering og drift.

Rytec AS har medarbeidere med lang erfaring fra drift av skinnegående transportselskaper både operativt og på ledelsesnivå.

  • Søknad om å drive trafikkvirksomhet og kjørevei.
  • Forståelse av regelverk.
  • Etablering av driftshåndbøker.
  • Etablering av driftsoperative enheter.
  • Oppfølging av personale.

Rytec har et stort nettverk av samarbeidspartnere som gjør oss rustet til å møte de fleste behov, når det gjelder bistand til driftsorganisasjoner.