Kjetil Sponaas

Seniorrådgiver/Daglig leder

Kjetil er Rytec AS grunnlegger. Han har mange års erfaring fra blant annet forsvaret og NSB på ledelsesnivå. Han har et svært bredt erfaringsgrunnlag innenfor ledelse av prosjekter både fra inn- og utland innenfor jernbanevirksomheten.

Som en av våre seniorrådgivere har han svært mye kunnskap om rullende materiell, samt infrastruktur. Han har svært mye erfaring med ledelse og styring av store prosjekter som blant annet NSBs OL-prosjekt, samt systemimplementering av CBTC sikringssystemer.

Utover dette kan Kjetil også tilby rådgivning om anskaffelse av nytt utstyr og kravspesifikasjoner omkring dette, og utarbeidelse av tilhørende dokumentasjon.